Gå till Irene Johansson Gå till Eskil Berggren
2024-07-24

Psykoterapi och samtal

Eskil Berggren

Leg. Psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Du kan komma i kontakt med mig via telefon 070-5152889
eller via e-post eskilberggren@hotmail.com

Jag är legitimerad psykoterapeut och lärar- och handledarutbildad, båda utbildningarna med inriktning mot individualpsykoterapi. Dessutom har jag en tvåårig familjeterapiutbildning. Min grundutbildning är skötare. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi, samtalsstöd och handledning. Senast har jag gått en utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, MBT och handleder nu inom det arbetsområdet. Sedan tidigare är jag certifierad terapeut och handledare inom jagstrukturerande psykoterapi. Under senare år har jag också riktat intresset mot ledarskapsfrågor. Jag är aktiv medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum, RPC och Institutet för Lacaniansk teori och praktik, ILTP. Privat psykoterapi får inget stöd via skattefinansiering. Så antingen betalar man själv eller så kan ex. arbetsgivare betala. Med några företag finna färdiga avtal om personalstöd för tidsbegränsade samtalsserier. Psykoterapi räknas som sjukvård och är momsbefriad medan vid ex. handledning, utbildning så tillkommer moms med 25 %.

Psykoterapi

När kan psykoterapi vara till god hjälp?

- När jag ej kan umgås med andra på ett någorlunda obesvärat sätt (är blyg, osäker får tunghäfta)
- När jag plågas av att ej förmå sådant som andra verkar kunna.
- Eller stå på mig och säga ifrån när det behövs (förmår mig inte att säga ifrån, ej tacka nej till vad chefen begär, vad pappa eller mamma vill eller vad min partner önskar).
- Kanske har svårt att använda affekter på ett adekvat sätt, ex. snäll i stället för arg.
- Upplever återkommande att det är något fel på kroppen, men sjukvården hittar ej någon organisk förklaring.
- Kanske varit med om livsomställningar som varit svåra att hantera känslomässigt, kroppsskada/sjukdom, förlust av partner, arbete etc.
- Kanske varit med om något katastrofalt som etsar sig fast, brott, krig etc.
- Återkommande råkar ut för olyckor.
- Upprepar mönster av att ens nära relationer gör en illa.
- När livet blivit allt för stressigt och fyllt av plikter, då det blir allt svårare att värja sej mot yttre och inre krav.
- När man ej orkar vara optimistisk och glad utan livet mest känns grått och man mest är nedstämd, lider av ångest, kanske funderar på att ta sitt liv.
- När men behöver psykoterapi som ett led i sin utbildning.

Samtalet är en möjlighet till förändring. Det ger utrymme att stanna upp, se sammanhang och få nya perspektiv på dig själv, dina erfarenheter, dina möjligheter och det som har betydelse för dig i dag.

Parsamtal/familjesamtal

När kan parsamtal/familjesamtal vara till god hjälp?

- När relationen kört fast och man behöver någon utomstående att tala med.
- När familjen/paret hamnat i svåra livsomställningar.

När jag träffar par förekommer det att jag samarbetar med min kollega Kerstin Ollinen.

Handledning

Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper som arbetar specifikt med psykoterapi och i vidare begrepp med de som arbetar i vård och omsorg.
Handledning är en del av kvalitetssäkringen i arbetet.
Handledning motverkar att personal slits ut i förtid av sitt arbete.
I handledningen läggs fokus på relationen behandlare och patient.
I handledningen finns möjlighet att ta upp egna reaktioner som dyker upp i behandlingsarbetet.
Dessutom belyses också relationen mellan den handledde och handledaren, vilken betydelse organisationen har för behandlingen, patientens relation till andra viktiga personer som ex. familjen, samt hur omgivande samhälle påverkar behandlingen.
När reseeavstånden är stora kan delar av handledningen ske via telefon eller videokonferens.

Utbildning

Erbjuder utbildning till grupper inom området psykoterapi och psykologisk kunskap.
Det kan gälla längre utbildningar eller kortare föreläsningar riktaade till en specifik grupp.
Exempel på teman kan vara: "Hur ser normalt krisförlopp ut", "Det omedvetna som positiv drivkraft i arbete och fritid", "Icke polariserande samtalsstil för att minska konflikter".
Hör av dig så kan vi diskutera uppläggning av utbildning eller föreläsning.

Chefsstöd

Jag erbjuder samtalsstöd till arbetsledare och chefer enskilt eller grupp.
Detta för att fördjupa förståelsen av arbetsledningens betydelse för den enskilde.
I det ingår att samtala om chefens roll och personlighet i relation till medarbetarnas dito.
Vidare finns möjlighet att undersöka hur företagets organisation påverkar arbetsledning.
Här finns möjlighet till utveckling av ledarskap. Ett ofta eftersatt behov av eftertanke och reflexion.

Psykoterapi & samtal, Trädgårdsgatan 8, 4tr, 931 31 Skellefteå
•Webdesign: Maria Schön •